ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle offerteaanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten betreffende levering van zaken aan en/of het verrichten van aanneming van werk ten behoeve van Slokker Bouwgroep B.V. zijn uitsluitend onze algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden d.d. 1 januari 2021 van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

U kunt de algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden hier downloaden.