CERTIFICERINGEN

Kernwaarden binnen ons bedrijf zijn recht door zee en afspraak is afspraak, waarbij integer handelen voorop staat. Niet voor niets voeren wij een bedrijfscode conform het model van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid. Teneinde een perfect product te kunnen leveren wordt opgebouwde kennis middels evaluatie vastgelegd in eenduidige systemen en procedures. Alle vestigingen van Slokker Bouwgroep zijn VCA en ISO gecertificeerd.

Slokker Bouwgroep is gecertificeerd volgens/aangesloten bij: 

Het Normec Nederlands Certificatie Kantoor is een onafhankelijke en erkende certificatie-instelling die managementsystemen en processen beoordeelt volgens nationaal en internationaal erkende normen. Het Normec NCK verricht bedrijfsdoorlichtingen in verschillende branches waaronder de bouwnijverheid. Het Normec NCK is erkend door en staat onder toezicht van de Stichting Raad voor Accreditatie (RvA). Deze raad is opgericht als toezichthouder op instellingen in de publieke en private sector. die de kwaliteit beoordelen van producten, vakbekwaamheid, kwaliteitssystemen, werkprocessen, testen en meetinstrumentaria. Certificatie-instellingen die zijn erkend door de RvA hebben aangetoond dat ze deskundig en onpartijdig invulling geven aan hun activiteiten rondom het certificeren van kwaliteitssystemen, producten, diensten, processen en/of vakbekwaamheid.

De VCA** (Veiligheids Checklist Aannemers)-certificering betekent dat de vestigingen van Slokker Bouwgroep voldoen aan de eisen die gelden als basis voor veilig, gezond en milieuverantwoord werken, zoals die zijn geformuleerd door het Centraal College van Deskundigen VCA (CCvD VCA).

Slokker Bouwgroep is een wettelijk erkend leerbedrijf en hiertoe gecertificeerd door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (voorheen Fundeon). Slokker Bouwgroep biedt leerplekken voor leerlingen en stagiaires BBL en BOL op de niveaus 2 t/m 5 en voor HBO Bouwkunde studenten, zowel stage- als afstudeerplekken. Ook kunnen HBO studenten bij ons een deeltijd opleiding volgen die wij in samenwerking met de stichting Bouwtalent aanbieden. Onze praktijkopleiders en leermeesters begeleiden de leerlingen op enthousiaste wijze gedurende het praktijkdeel van hun studie. Het kenniscentrum voor economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen, voorheen Ecabo, maakt tegenwoordig ook onderdeel uit van SBB.

De landelijke organisatie Bouwmensen (waaronder ook diverse andere organisaties vallen, zoals Espec Bouwopleidingen) verzorgen net als de Bouwschool Breda de opleiding tot timmerman van jongeren tussen de 16 en 30 jaar. Slokker is als erkend leerbedrijf aangesloten bij deze organisaties en biedt meerdere leer-werkplekken. Schoolverlaters met een diploma VMBO techniek kunnen zich aanmelden bij Bouwmensen of Bouwschool Breda voor een BBL of BOL opleidingstraject tot timmerman.
Ook werken wij met onder andere Techniekopleidingen Flevoland (TOF) en faciliteren wij werkervaringsplekken voor diverse functies (waaronder duaal studenten) via organisaties zoals BouwTalent. Zo bouwen wij samen aan de wereld van morgen!

Het Forest Stewardship Council® (FSC®) is een internationaal netwerk, dat zich wereldwijd inzet voor een verantwoord bosbeheer. Hiervoor worden internationale standaarden vastgesteld. Organisaties die laten zien dat ze verantwoord bosbeheer steunen door de toepassing van houtsoorten, die zijn voorzien van het FSC-keurmerk, komen in aanmerking voor hun keurmerk.

Slokker Bouwgroep heeft begin 2017 het PEFC-keurmerk behaald.
PEFC staat voor duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd.