Aan de slag in Crooswijk-West

Havensteder gaat samen met Slokker Bouwgroep op meerdere plekken bevlogen aan de slag in Oud Crooswijk-West. Slokker vormt daarbij een ingespeeld team met het Rotterdamse architectenbureau en specialist voor stedelijke wijkvernieuwing KAW. Beide bedrijven beschikken ook over ruime ervaring in het realiseren van bouwprojecten binnen de stad met respect voor wat er al staat.

Verbeteren van deze echte Rotterdamse stadswijk bereiken we niet zonder de inbreng en steun van haar bewoners. Voor we aan de slag gaan trekken we dan ook de wijk in om precies te weten wat er speelt. Gelijktijdig onderzoeken we nauwkeurig de technische staat van de woningblokken die in aanmerking komen voor verbetering. Daarna gaan we aan slag met het maken van een totaalplan voor de wijk. De bewoners houden we bij iedere stap betrokken.

Waar mogelijk renoveren we de woningen met als uitgangspunt het realiseren van betaalbare, duurzame en gezonde woningen. Als dat niet kan zullen we ervoor kiezen om de woningen geheel te vernieuwen. We benutten dan de kansen die er liggen om het oorspronkelijke stratenpatroon te herstellen, waar in de loop der jaren lege plekken zijn ontstaan. Zo creëren we meer woningen zonder hoger te bouwen dan nu.

We willen werken met een vernieuwend bouwconcept in hout. Dit sluit aan bij de missie en visie van Havensteder: ‘betaalbare woningen bieden, die we goed en duurzaam onderhouden en waar mensen prettig in wonen’. Bouwen in hout draagt bij aan een prettige leefomgeving en een gezond binnenklimaat. Bovendien stoten we veel minder schadelijke stoffen uit. Doordat we deze manier van bouwen in Crooswijk bij meerdere projecten achter elkaar kunnen herhalen gaat het bouwen steeds sneller en met minder overlast. Bouwen in hout biedt in tegenstelling tot betonbouw veel meer vrijheid om ieder gebouw ruimtelijk en qua uitstraling aan te passen aan de plek waar het komt te staan. Zo passen we alle woningen op een natuurlijke wijze in de bestaande stad in, met de juiste woningen op de juiste plek.

Van ROC naar unieke nieuwe woonbuurt in Zwanenveld!